สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้มอบของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2560 ให้กับท่าน รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย

        สำนักงานตรวจสอบภายในพร้อมด้วยบุคลากร ได้มอบของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2560 ให้กับท่าน รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย 

        เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ ห้องรับรอง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในพร้อมด้วยบุคลากร ได้มอบของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2560 ให้กับท่าน รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

จำนวนผู้เข้าชม 342 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้มอบของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2560 ให้กับนายถนัด บุญชัย 30/1/2560
     สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้มอบของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2560 ให้กับท่าน รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย 30/1/2560
     การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายประจำปี 2559 1/8/2559
     ดำเนินโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 1/8/2559
     จัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ 27/7/2559