การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายประจำปี 2559

        การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายประจำปี 2559 

        

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายประจำปี 2559

 

หัวข้อการประชุม


เรื่องแจ้งให้ทราบ
1.เรื่องการปรับเปลี่ยนชื่อสำนักและแนะนำ ผู้บริหาร ผอ. รอง ผอ.ด้านเครือข่าย

2.ผู้ให้บริการ Internet และปริมาณ Bandwidth ในปัจจุบัน

3.Microsoft Campus Agreement

4.ระบบ Email ของมหาวิทยาลัยระบบใหม่

5.การขอใช้บริการพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงาน

6.การสำรองข้อมูลของเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน

7.การขอใช้บริการระบบงานต่างๆของฝ่ายเครือข่าย

8.หน่วยงานใช้งาน Server แบบ Virtual Machine

9.หน้าที่ของผู้ดูแลระบบเบื้องต้น

10. เรื่องงบในการเดินสายหรือซ่อมแซม

11. เรื่องการเดินสายแลนมีข้อจำกัดไม่สามารถเดินให้ได้ทั้งห้อง หรือจำนวนมากๆ การเดินสายจะเป็นแบบสามารถใช้งานได้ธรรมดา

 

เรื่องเสนอและขอความคิดเห็น

1.การนำอุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สาย Accesspoint มาเชื่อมต่อกับระบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย (อันนี้ขอย้ำถ้าตรวจพบจะสั่ง ban mac address อุปกรณ์นั้นจะไม่สามารถใช้ต่อออกเน็ตผ่านตัว access point ตัวนั้นได้อีกต่อไป)

2.การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน

3.การขอใช้บริการเครือข่ายไร้สายของบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน ด้วยบริการ Mac Address ของอุปกรณ์ (รอการพัฒนาระบบ)

4. สอบถามความเห็น กรณีจะเขียน TOR ให้ผู้ที่ประมูลได้ติดตั้งจุด ap ตามที่เรากำหนดโดย ตัว ap จะต้องสามารถปล่อยสัญญาณที่เป็นของ ISP เอง และของมหาวิทยาลัยได้ในตัวเดียวกัน เช่น 3BB Wifi และ CMRU WiFi

 

หัวเรื่องการประชุมปฏิบัติการ

1.การบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สาย Accesspoint

2.การบริหารจัดการ Control Panel Direct Admin เว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน

 

 

จำนวนผู้เข้าชม 484 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้มอบของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2560 ให้กับนายถนัด บุญชัย 30/1/2560
     สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้มอบของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2560 ให้กับท่าน รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย 30/1/2560
     การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายประจำปี 2559 1/8/2559
     ดำเนินโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 1/8/2559
     จัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ 27/7/2559