:: สำนักงานตรวจสอบภายใน ::

 

ติดต่อเรา

 

สำนักงานตรวจสอบภายใน ตั้งอยู่ชั้นที่ 9 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27)
202 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรสาร 053-885989 โทรศัพท์ 053-885988
www.internalaudit.curu.ac.th